Teraardebestelling op het Kerkhof van Heert de Jong.
De begrafenisstoet liep driemaal om de kerk.