Allerlaatste dienst

De Samenkomst

Plaats: gereformeerde kerk van Oosterbierum.
Gebeurtenis: laatste dienst in kerkgebouw.
Belangstelling: volle kerk ,ruim tweehonderdvijftig personen.
Medewerkenden: ds. Hans Berkhij en organist Dirk Wolbers.

In de gereformeerde kerk van Oosterbierum werd gisteren voor het laatst een kerkdienst gehouden.
Het kerkgebouw is door het samengaan van gereformeerden en hervormden in het dorp overbodig geworden.
Dat de gezichtsbepalende, uit de vijftiende eeuw daterende dorpskerk voor de eredienst behouden moest blijven stond als een paal boven water, vandaar dat besloten werd de in 1888 gebouwde gereformeerde kerk af te stoten.
Het was voor menig gereformeerde toch wel even slikken tijdens de laatste dienst in het kerkgebouw.
Bijna iedereen stond van meet af aan achter het besluit van de kerkenraad om het gebouw af te stoten, omdat het,, gekkenwerk “is om als kleine gemeenschap twee kerken te onderhouden.
Maar toen het moment daar was kwamen er toch emoties los.
Ds. Hans Berkheij liet die emoties niet liggen in zijn preek.
,, De grootheid van God is altijd te merken in kleine dingen:, zo hield hij gemeente voor.
Een van die ‘dingen , is het kerkgebouw, waar mensen gedoopt zijn, waar ze avondmaal gevierd hebben en waar ze troost gevonden hebben.
,,Daarom is zo moeilijk om afscheid te nemen van een kerk.”
Ruim 110 jaar geleden was dat nog moeilijker voor de gereformeerden, die toen noodgedwongen afscheid moesten nemen van de hervormde kerkgebouw, omdat ze het niet eens waren met de in hun ogen onbijbelse koers van de Hervormde Kerk.
,,Destijds was een kerksplitsing er de oorzaak van dat mensen een kerkgebouw af moesten stoten.
Nu doen we een kerkgebouw omdat we samengaan.
Dat relativeert de pijn.

De gereformeerden en hervormden in Oosterbierum zijn inmiddels al tien jaar samen op weg.
Aanvankelijk werd besloten de gereformeerde te houden tot de restauratie van de hervormde kerk voltooid zou zijn.
Omdat de restauratie nog steeds op zich laat wachten, gooide de kerkenraad in 1997 het roer om.
Aan de gemeente werd toestemming gevraagd de kerk te mogen verkopen zo gauw zich een goede koper aan zou dienen.
Die koper kwam er vorig laar.

De kerk wordt straks verbouwd tot woonhuis annex atelier.
De restauratie van de hervormde kerk is nu in 2004 gepland.
,,Dat duurt ons eigenlijk veel te lang”, aldus Berkheij.
,,Wij zeggen wel eens gekscherend tegen elkaar: tijdens het stil gebed kunnen we de boktor horen knagen”.