Op de toren van Oosterbierum is een windwijzer aangebracht.
Geen haan zoals in veel andere dorpen en steden, maar een man te paard met getrokken zwaard in de hand.
De windwijzer stelt Sint-Joris (Sint Georgius) voor, de schutspatroon van het dorp.
Deze Sint-Joris was, volgens de heiligenlevens, een prins van Cappadocië in Klein Azië.
Hij leefde omstreeks het midden van de achtste eeuw en stierf een marteldood.
De belangrijkste daad van deze heilige was het doden van de draak, die de koningsdochter Aja dreigde te verslinden.
Dit oosterse verhaal werd waarschijnlijk door de kruisvaarders naar onze streken overgebracht.
Het verhaal moet de middeleeuwse bevolking dermate tot de verbeelding hebben gesproken dat allom werd overgegaan tot verkiezing van deze heilige tot beschermelinge van dorp en stad.
Sint Joris met de draak werd ook wel gezien als symbool voor de overwinning op de Turken.
De windwijzer op de toren van Oosterbierum zou ook als zodanig moeten worden opgevat.
Vermeldenswaard is dat één van de boerderijen, die aan de kerk toebehoorden, de ‘Sinrt Jorisplaats ‘genoemd werd.
De boerderij lag aan de Hoarnestreek.
De overlevering wil dat de windwijzer met de voorstelling van de ruiter eenmaal per jaar van de toren gehaald en in processienaar de Sint- Joris- boerderij gedragen werd en vervolgens weer op de toren geplaatst werd.