Gereformeerde kerk Oosterbierum wordt woonhuis annex atelier.

Oosterbierum- De gereformeerde van Oosterbierum wordt volgende week zondag voor het laatst gebruikt door de plaatselijke Samen-op-Weggemeente.
Het godshuis wacht een verbouwing tot woonhuis annex atelier door de nieuwe eigenaar uit Menaldum.
De gemeente kerkte beurtelings in de hervormde en gereformeerde kerk.
De hervormde kerk wordt nu omgedoopt tot “de kerk van Oosterbierum”.

l.c. 9 januari 1999.