Foto van de zuidkant van kerk en begraafplaats.

Kerkgebouw

Het bakstenen kerkgebouw bestaat uit een schip en een 5/10 gesloten koor; de traceringen van de vensters in het koor zijn dichtgemetseld.
Het westelijke deel moet uit de romaanse periode dateren, terwijl het oostelijke deel onder de vroege gotiek geschaard kan worden.
Dit oostelijke deel zou weleens uit 1300 kunnen stammen.
Aan de buitenkant van de kerk is ook te zien dat het schip in de vijftiende of zestiende eeuw moet zijn verhoogd.
Een zichtbare strook onder de dakgoot, duidt dat aan.
Sporen van oude traceringen zijn nog aan te treffen in sommige dichtgemetselde vensters.
Een sacristie met een gevel uit 1709 - het jaar van de nieuwe klok - bevindt zich aan de zuidzijde van het schip.
De Sint-Joriskerk te Oosterbierum liet in 1836 nog overblijfselen zien van schilderingen die boven het koor waren aangebracht.
Deze schilderingen waren voorstellingen over het Laatste Oordeel en de Opstanding der Doden.
Als gevolg van vernieuwingsdrang werden deze schilderingen in 1860 uitgebroken.
Vaak wordt ook nog melding gemaakt van een schildering op een balk van een vos in een kap, predikende voor de ganzen.
Dit zou een verbeelding zijn geweest van het spreekwoord: 'Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen'.
Middeleeuwse scherts; een waarschuwing tegen de geestelijkheid.
Best mogelijk, met Klooster Lidlum zo vlakbij.