De doleantie,in de jaren na 1886 liet ook de kerk in Oosterbierum niet onberoerd.
Bijna een derde van de Hervormde gemeente scheidde zich af en daarna werd in 1888 de Gereformeerde kerk met pastorie gebouwd.
Verschillende predikanten : Ds.Hania, Ds.Kuyvenhoven, Ds.Wiersma, Ds.Tolsma en Ds.Jansen drukten hun stempel op de gemeente.
Toch heeft de ontwikkeling “Samen op Weg” de beide kerken niet onberoerd gelaten.