Begrafenis Jeltje van der Woude-Sijbesma april 1968.

Bron: Pieter Baukes van der Woude.