Concordia Sexbierum vermoedelijk jaren 30.

Bovenste rij v.l.n.r : Aebele Wielenga(1884- 1938,is gehuwd met S. Bergstra, naast vaandel), Jacob Sytsma (1894- 1977), Sybren Miedema (1877-1950, is gehuwd met D. Roorda), (1891- 1956, Abraham J. Faber is gehuwd met A. Bakker, Onbekend (geen instrument).
Staand 2de rij v.l.n.r: Onbekend (mogelijk Tjepke Gratama), Jelle G.Pols (ca 1909-1996, is gehuwd met T.Winsemius), Sybren Nieuwenhuis, Philippus D. Bakker (1898- 1982,gehuwd A. Bruinsma, oom van Dirk Faber, Auke Bonsma (1889- 1981, is gehuwd met J. Elzinga), onbekend, Jacob Roorda (schilder Sexbierum, achter de grote trom, waarschijnlijk 1888- 1968, is gehuwd met S. Sijbesma, Jarig de Haan (rechts achter grote trom, waarschijnlijk 1873-1949, is gehuwd met M. Douma en B. Been).
Staand met kleine trom: Onbekend.
Zittend v.l.n.r: Watse Bloksma (1881- 1953 is gehuwd met R. Veenstra), onbekend, Lieuwe Miedema (1899- 1982, is gehuwd met T. Faber, nicht van de eigenaar van deze foto en zoon van Sybren, Kees Dijkstra (tuinman, woonachtig nabij de bewaarschool, Skoallestrjitte Sexbierum), Kuzema (waarschijnlijk bakker te Oosterbierum Daarmee waarschijnlijk Anne Kuzema, 1892- 1977,is gehuwd met R. Boersma). Obbe Frietema (1887- 1977, is gehuwd met H. Norder), onbekend (mogelijk, Terpstra uit Tzummarum).
Liggend v.l.n.r: Piet Beimers (garagehouder uit Tzummarum), onbekend, Eelke Terpstra(1904- 1988, is gehuwd met G.Hanenburg, Hanenburg (zwager van Eelke Terpstra waarschijnlijk Cornelis Hanenburg, 1905- 2002, gehuwd G.Terpstra.
Bron: Dirk Faber Walburgastr. 31 Sexbierum.