Het muziekkorps Concordia uit Sexbierum in 1910 Staande bij het vaandel S. van der Pol.
Van links naar rechts: staande J. A. van der Pol (grote trom S. K. Hibma S. Miedema J. Tolsma dan drie onbekenden O.Joh. Frietema J. K. Hibma onbekend Zittend A. E. Wielenga P. van Loon A. Bonsma Roorda.
Zittend in het gras in het midden Marten Terpstra Beide anderen onbekend (G. van der Pol Schieringerweg 61 Leeuwarden.)
Foto uit de Leeuwarder courant van 17-01-1981.