Tweede klas van de Gereformeerde school 1982-1983.

Bovenste rij: Juf Rike van de Land, Jeroen Bijma, Thea Swart, Simon Zijlstra.
Derde Rij: Welmoed Dijkstra, Falco van der Veen, Annemieke Teertstra, Pien Jukema, Doetie Noordenbos, Christiene Brouwer, Wytse Brand Wybenga, Bonne Scheepsma, Rene van der Meulen.
Tweede rij: Lex Visser, Ingrid Wietsma, Cor Bosma, Wytse Sytsma, Richard de Vries, Esther Jellema, Miranda Swart, Sipke Klaas Hibma, Sicco de Vries.
Voorste rij: Edwin Goudberg, Freddy van Gelderen, Ida van der Molen, Wieger Postma, Radjesh Klauke, Jan Nauta, Reinder Dijkstra.