Juni 1982

“Achterom” of Kerkstraat.
We hebben vroeger ooit eens de boeken gelezen van “De drie musketiers”.
De drie musketiers waren eens betrokken bij het beleg van een Franse stad, waarin zich de Hugenoten bevonden.
Hugenoten werden toen vervolgd, omdat ze zich van de R.K.kerk hadden afgescheiden.
Eén van de drie musketiers; vroeg aan zijn kameraden: “waarom moeten we deze stad nu belegeren en wat hebben die mensen voor kwaad gedaan?” Eén van die kameraden antwoordde: Onze bisschoppen en priesters willen hebben, dat de psalmen in het latijn worden gezongen, terwijl de hugenoten ze in het Frans zingen."
Dit was natuurlijk een heel simpel verhaal, maar het is ook nu nog inderdaad voor velen onbegrijpelijk, waarom er zoveel kerkscheuringen moesten komen.
In de Hervormde Kerk hebben er twee scheuringen plaatsgevonden tussen 1800 en 1900.
Deze scheuringen zijn ook niet aan ons dorp voorbijgegaan.
Zo ontstond er na de afscheiding in 1834 een afgescheiden gemeente in Sexbierum en het kerkgebouw toen in gebruik, staat nog aan de straat “Achterom” Een over-overgrootvader, de pake van mijn beppe, was ouderling van de afgescheiden gemeente in Oosterbierum, maar heeft in het oude kerkgebouw aan het “Achterom” wel leesdienst gehouden en aan de kinderen de vragen van de catechismus geleerd.
Dit was dus kerk I aan het “Achterom”.
Het oude gebouw wordt nu als opslagplaats gebruikt, maar van buiten, maar ook aan debinnenkant is nog duidelijk te zien dat het ooit eens een kerk is geweest.
Het is een feit, dat de toenmalige “afgescheidenen” wel eens door de overheid zijn vervolgd, wat soms aanleiding heeft gegeven dat hele groepen en hele gezinnen in de vorige eeuw naar Amerika gingen, maar voor zover wij weten is dat hier plaatselijk niet het geval geweest.
Nu kerk II .
Dit vroegere kerkgebouw bestaat ook nog en is voor zover mij bekend in gebruik bij de gemeente Barradeel.
50 jaar na de afscheiding kwam er weer een scheuring in de Hervormde Kerk.
Deze afscheiding wordt meestal genoemd: de doleantie van 1886.
Aanvankelijk bestonden toen aan het Achterom twee kerken, maar enkele jaren later zijn die twee kerken samengevoegd.
In dat kerkgebouw kwamen de Gereformeerden bijeen, tot er een nieuw kerkgebouw is gebouwd aan de toenmalige Herestreek, nu Tjerk Hiddesstrjitte.
Dit was in 1927 - 1928.
Het orgel verhuisde ook naar de nieuwe kerk, maar bleek daar te klein, is nog een keer gerestaureerd, maar voor enkele jaren terug vervangen door een orgel uit de Herv. kerk van Jutrijp.
Kerk III is de “Vrijgemaakte Kerk”.
Enkele leden van de Geref,Kerk hebben een tljdlang gekerkt in de voormalige en tot kerkzaal ingerichte verfwinkel van R. Hoekstra, ook aan het Achterom, maar nu heeft de “Vrijgemaakte Kerk” Sexbierum -Franeker een geheel vernieuwde kerk gekregen in Franeker, zo hebben we in de krant kunnen lezen.
Drie kerken aan het Achterom.
Over en weer is dit niet altijd zonder strijd gegaan.
Ik herinner me, dat sommigen een beetje smalend spraken van: “de minsken fan Achterom”, maar dat is gelukkig verleden tijd.
Dit was Achterom wat de kerken betreft, letter mear.
Oan’t in oare kear.
K.Hibma