Openbare School in de Adelenstrjitte te Sexbierum. Wellicht het vermelden waard.

Achterste rij: meester Louw Rinsma, Jappie Mulder,Herman,Bergsma,Fedde Houtsma, Jan Santema, Nies Oppedijk, Durk Nauta, Klaas van der Schaaf, Roelie Braam, Aebele Bekkema,Haije Post,Dicky de Vries
Middelste rij: Hijltje Nammensma, Piet Douma, Jogchem Waiboer, Gerrit Santema, Corry Post, Roel de Jong, Bertha of Froukje Terpstra, Aafke Waiboer, Sijtske de Groot, Etje Lautenbach, Gerda van Zon en juf Nellie Biesma.
Voorste rij: Piet Braaksma, Cees Palma, ……van der Duim, Germ Oppedijk, Baukje Zijlstra, Siemie Hesselius, Maaike van der Duim, Doetje Klaver, Wiep of Jellie Nauta, Doetje Krottje? Durkje Nauta.

Bron: Siemie Scheffer-Hesselius en Klaas v/d Schaaf, gaven een aantal namen op, waarna Roel de Jong het karwei afmaakte.