Heer Faber vermoedt dat dit de Gereformeerde jongerenvereniging van Sexbierum is. Van de volgende personen vermoedt hij de volgende namen:

Zittend achter het boek: Tjallingii, mogelijk Frans Tjallingii

Rechts naast Tjallingii: Jippe Wielenga

Daarnaast (dus zittend 3e van rechts): Rintje Schoelier

links van Tjallingii (dus zittend 4e van links): mogelijk een Westra

Zittend 2e van links: Jacob Bierema

Bron; Dirk Faber