Deze beide foto's betreffen de school van de in 1864 opgerichte Vereniging ter bevordering van Christelijk Onderwijs te Sexbierum en functioneerde sinds 1901 (de Gereformeerden betrekken de eigen nieuwe school op de Terp) als de Hervormde School. Dit jaar bestond het Christelijk Onderwijs dan ook 150 jaar.

Deze school is nieuw gebouwd en op 9 november 1863 al in gebruik genomen. Dit pand stond direct naast/westelijk van de schoolmeesterswoning, de huidige "Terebint". De school is tot 1 juli 1930 in gebruik geweest. Per die datum is op nagenoeg dezelfde locatie de nieuwe Hervormde school in gebruik genomen.