De preekstoel is makke troch Johannes George Hempel yn 1768.