DOOPVONT

Het doopvont bestaat uit een boomstam,welke van onderen in drieén is gespleten en zo de voet vormt.
Bij de doop rust hierop een zilveren doopbekken en een dito collecteschaaltje.

Al dit meubilair is uitgevoerd in de late barokvormgeving terwijl de rococo-invloed reeds duidelijk merkbaar is.

AVONDSMAALZILVER

De kerk bezit heel interssant avondmaalszilver: twee bekers hiervan dragen de Latijnse tekst van Matth.26:9, “Donec Novum Bibam in Regno Patris Mei”.
Onder een der bekers staat gegraveerd: “Die Drinckbeker des Avondmaals der gemeente Sixbyrum Tempore Sinnema”. De vierde verraadt door zijn opschrift dat hij gemaakt is In 1819, ten tijde dat P.I.Knoll aldaar predikant was.

Op de grote broodschaal staat het opschrift: 1 Cor.10:16 Panis Quem Frangimus Communio Corporis Christi Est Anno 1669. Tempore Sinnema.
Vertaald is dit: Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus.
Ten tijde van Sinnema. In het midden staat het wapen van Sinnema en dat van zijn echtgenote gegraveerd.
Verder vindt men nog twee kleine broodschalen en twee collecteschaaltjes en twee Schenkkannen met tinnen deksels.