De Sixtuskerk.

KERK EN INTERIEUR.

Het kerkgebouw stamt uit de tweede helft van de 12e eeuw,de voltooiing van de turfstenenkerk vond plaats in de 13e eeuw.

In de 15e eeuw is de kerk waarschijnlijk vergroot en omgebouwd tot kruiskerk.
Omstreeks 1720 is de zijbeuk afgebroken en in 1744 de noordelijke.
Deze noordelijke beuk heeft toen plaats moeten maken voor de consistorie die lange tijd als school dienst heeft gedaan.

De kerk is gewijd aan de heilige Sixtus.
Men denkt wel eens dat de plaatsnaam Sexbierum verband houd met deze Sixtus.

Merkwaardig zijn de beide gotische ingangen in de noord en zuidgevel.
Ze zijn echter,evenals de gehele kerk, met een pleisterlaag bedekt.

Het interieur is het meest belanrijke van de kerk.
Dit bestaat in hoofdzaak uit een eiken betimmering daterend uit de tweede helft van de 18e eeuw.
Vroeger,voor 1906 , was het eikenhout geheel met een verflaag bedekt.
In dat jaar is het geheel van de verf ontdaan.