DE KLOK

De klok in de toren is al zeer oud.
Hij is in 1513 gegoten door Gerhard van Wou.
In de 2e Wereldoorlog van 1940-1945 werd hij door de Duitse bezettende macht uit de toren gehaald on omgesmolten te worden voor bewapening.
Dit is echter niet gebeurd want bij de bevrijding werd hij nog ongeschonden in Leeuwarden aangetroffen.
Gelukkig is dit oude bezit zodoende bewaard gebleven.

De rij zware steenen toren, met korte scherpe spits, heeft ne klok, doch zeer groot en van een sterk geluid; met opschrift daarop, ofschoon zonder jaartal, bewijst, dat ze zeer oud en reeds vr de Hervorming is gegoten. het luidt aldus:
Astra teneutis op bene grandisono tibi Sixte ...
Sum decori et Bierum, diva Maria vocor.
Convoco Christicolas, Jovis horrida fata revolco ...
Fulmina quid pergam diffugo flamniomas
Fusum a Gerardo von Schonenborch et Johanni Anno Domini MCCCCCXIII.

(d.i.: Door het gezegend werk van hem, die de starren regeert, ben ik u, o Sixtus, ten sieraad in Bierum;
Goddelijke Maria in mijn naam. Ik roep de Christenen op, wendt het verschrikkelijke noodlot van Jupiter af.
wat zal ik meer zeggen? Ik bescherm tegen vuurspuwende bliksemschichten.
gegoten door Gerard von Schonenborch en Johannes in het jaar des Heeren 1513).

Bron: van der Aa.