ENNA- WERK 1973

1. C. v/d Meer, 2.Vr. Feenstra, 3. Dirkje v/d Berg, 4.Vr. Groothof, 5.Vr. Keegstra, 6. Mej. Visser, 7. Vr. Dijkstra, 8. Mevr. Smit-Bakker,
9. Vr. Post, 10. Vr. J.Bruinsma, 11. Vlasman, 12. Paulus Bruinsma, 13. Ph. Mollema, 14. Vr. Wielenga, 15. Vr. Miedema, 16. Postmus, 17. Vr. Postmus,
18. Vr. C. v/d.Meer, 19. Mej. L. v/d. Zee. 20. Vr. A. Dijkstra, 21.Vr. Jansen, 22. Mej. M. Molleme, 23. Vr. Nieuwhof, 24 Mej. J. Plat en Juff. v/d Molen.

Auke Ykema
Het zijn leden van de Geref. Kerk van Sexbierum. De opbrengst van deze werkzaamheden werd gebruikt voor de bouw van nieuwe zalen en keuken achter de gereformeerde kerk

Cobi Nieuwhof-Kuiken
Waarschijnlijk een trekkoordje met een bolletje in of onder de dop van spuitbussen plakken (zie foto: koordjes zitten in de doosjes en de doppen liggen verspreid op de tafel).
Bij gebruik van de spuitbus moet je het trekkoordje zelf aan de dop bevestigen, het bolletje aan het koordje vastmaken en vervolgens aan het koordje trekken om de lucht te verfrissen.