Tebek yn é tiid, Aanbesteding pastorie 1926

Januari 2017 Gouden Flits
In september 2016 kreeg ik via mijn broer Carel het volgende krantenartikel in handen, voor het Zaagsma archief. Het was afkomstig van onze aangetrouwde nicht, Renske Stellingwerf-Folkertsma uit Oosterbierum.Ze had het gevonden in de nalatenschap van haar mem, Liesbeth Folkertsma-Groothof.
Liesbeth was de oudste dochter van Bouke en Renske Groothof en trouwde met Gerrit Folkertsma. Ze woonden lange tijd aan de Hoarnestreek onder Oosterbierum. Ze was een zuster van de ons bekende Jan Groothof. Bouke en Renske Groothof woonden met hun gezin op het eind van het Achterom in Sexbierum. Precies op de plaats waar nu de doorgang naar het Fliet is. (zie foto)
Bouke was gemeentetimmerman, en woonde dus niet ver van zijn werk, want de gemeentewerkplaats was op het andere eind van het Achterom in de voormalige Gereformeerde Kerk, die van 1878 tot ongeveer 1927 in die hoedanigheid dienst deed.
Het krantenartikel gaat over de aanbesteding van de Hervormde Pastorie te Sexbierum in 1926. Op bijgaande foto’s ziet u niet alleen de nog af te breken pastorie, maar ook de nieuw gebouwde, die dus meer naar achteren is geplaatst. Toen de nieuwbouw klaar was werden er op de stoep aan de Alde Buorren twaalf Leilinden geplant. Omdat ze voor de dienstwoning van de Pastor stonden, werden ze wel de twaalf Apostelen genoemd. In de herfst als ze hun bladeren lieten vallen werd er door de aanwonende winkeliers wel eens gemopperd omdat aan het vegen van het rond dwarrelend blad maar geen einde kwam. Je zou kunnen zeggen dat het door de handelingen der apostelen kwam.
Heeft u ook nog ergens een “Gouden Flits” liggen?
De redactie van onze dorpskrant ziet ze graag komen.

Groetnis Harm Zaagsma.