Foto: G.Braaksma-Siderius Tzummarum.

gymver. Felicitas. Op deze afbeelding zien we een groepsfoto van gymnastiekvereniging Felicitas van onze dorpen. Ook sportievelingen uit Wijnaldum en Oosterbierum waren lid. Het jaartal is ongeveer 1947. Veel schooljeugd maar ook twintig en dertigplussers zoals u ziet. Het ledental schat ik op minstens 250. Deze foto zat ook bij de nalatenschap van Geertje Braaksma-Siderius, maar veel eerder had ik hem ook al van Wybe K de Jong ontvangen. Als u hem in groter formaat op uw scherm wilt hebben ga dan even naar oudtzummarum onder sexbierum kerk-school-verenigingen no 12042.
Zeer veel bekende gezichten komen u voorbij, te veel om op te noemen. Als ik me niet vergis zie ik op de achterste rij links de Oosterbierumers Sjoerd Janzen en Henk Rommertz de Jong. Verderop Zijlstra’s uit Pietersbierum, Piet P. Goodijk en Anne Braam. Ook Jan Landstra, Taetse Fennema, W. van Calsbeek Jan H. Postma kunt u vinden enz. enz. Wel vier dochters van Jacob en Geiske van der Ploeg vertelde Sietske met dezelfde achternaam me. Ook dochters Swart, Koudenburg, Groothof, Faber, Lautenbach, van Stralen, v Calsbeek, Houtsma meen ik te herkennen.
U vindt er vast nog veel meer. Als negenjarige zit ik zelf op de voorste rij. De locatie is op het plein achter de openbare school aan de Adelenstrjitte. Op de achtergrond ziet u v. l. n. r. de voormalige gereformeerde kerk aan Achterom 2, Terp 8, 10 en 12. Als gymnastieklokaal gebruikten we in die tijd de voormalige openbare school van Pietersbierum. Daar was ook die zaterdag de opstelling voor de jaarlijkse gymnastiekuitvoering. Met het muziekkorps voorop marcheerden we dan door het dorp, op naar het ijsbaanterrein/sportveld aan de Kade, met deze keer dus een tussenstop voor deze groepsfoto. Veel kijk en zoekplezier. Harm Zaagsma.