Het onderwijzend personeel

v.l.n.r: G. Corporaal ,hoofd der school
R. vander Land- van der Zee
Tj.J. Penninga- Risselade
F.de Vries