Het Bestuur van de Gereformeerde school
v.l.n.r: C.M.van der Meer voorz.
S. Wielstra
J. Nieuwenhuis
J. Bierema secr.
T. Wisman- Hanenburg
A. Scheepstra- Westra
U.H. Huizinga penningm.