Ook werd het geluid van slaan en luiden op een grammofoonplaat vastgelegd.
Als ik me niet vergis hield hoofdonderwijzer van de Hervormde school en kerkorganist meester J. de Bruin ook nog een toespraak.(wie reageert hier op?)
Als we bijgaande foto bekijken zien we dat de klok voorzien is van een P.
Ook de naam Sexbierum wordt vermeld.
Zo was de bezetter: ook alles wat voor vernietiging in aanmerking kwam, werd geregistreerd.
Toen in het najaar van 2004 de St. Joriskerk in Oosterbierum na een restauratie weer geopend werd, is er een mooi verzorgd boekje uitgegeven onder de naam:
Een tijd om bij stil te staan. (uitgave Paul de Cock e.a.)
Hierin las ik dat ook de klok van ons buurdorp voorzien was van een P.
Die letter stond voor: Prufung of nader onderzoek.
De met A gemerkte klokken gingen als het ware direct voor de bijl.
Volgens dit boekwerkje smolten de Duitsers 4660 van de ongeveer 9000 Nederlandse kerkklokken om.
Op een krantenknipsel van januari 2004 zie ik dat op één van de drie klokken uit de toren van Ferwert een M staat.
Met zo'n M van Monument wasje nog beter uit.
Volgens het Friesch Dagblad stamde die klok dan ook uit het jaar 1383.
Toen na de oorlog de klok weer in ons dorp terugkeerde, heeft hij eerst nog een tijd tegen het muurtje van de Hervormde school gestaan.
Ik zat toen in de eerste of de tweede klas.
Voor en na schooltijd klommen we dan wel boven op de klok.
In 1943 was aan de noordkant van de toren een muurtje tussen de galmgaten weggebroken, zodat de klok daardoor naar beneden getakeld kon worden.
Dat gat werd toen dichtgemaakt met plaatmateriaal.
Na terugkeer werd alles weer keurig hersteld.
Veel van jullie zullen als kind in de kerk wel eens de ruitjes van zo'n groot kerkraam geteld hebben.
Dat waren er 72.
Zo telde ik als jongen ook wel eens de klepelslagen bij het luiden om acht uur 's morgens.
Ik kwam dan op ongeveer 110.