Achter v.l.n.r: Ids Idzenga, Tjepke de Vries (Tzummarum), Boukje Boonstra, Sippe v.d. Zee.
Voor: Jikke Pols, Reinie Postma, Klaas Pols, Tjitty Braaksma, Orsie Wierenga en Tjepke de Vries.

Omstreeks 1940 werd de oostelijke woning nr. 5 bewoond door de fam. Anske en Tjitske Idzenga met hun vrijgezelle zoon Douwe. Douwe was landarbeider, zijn rug was vergroeid.
Hij was een broer van Wipkje (de vrouw van Johannes Miedema).
Ze kwamen uit een schipperslaag.
Als ik me niet vergis was hij een neef van “lytse” Douwe de Boer.
Later bewoonden Jan en Gep Klaver dit pand.
Volgens mijn "bron" was Jan een zoon van Ale en Wiep van de Torenstraat.
Jan en Gep hadden een zoon en een dochter.
Begin jaren '50 was dit pand echt niet meer voor bewoning geschikt.
Het kwam dus leeg te staan.
Het zal omstreeks 1954 zijn geweest, toen er in de Bjirmen een groep jongeren was, die een accordeon had en dus graag les wilden hebben.
Dat kon in Harlingen bij een muziekleraar Wim Kroon.
Omdat er wel een stuk of 10 leerlingen waren, was het dus logischer dat Wim Kroon naar de Bjirmen kwam om les te geven.
De onbewoonbaar verklaarde woning Achterom 5 werd het leslokaal.
Een plaatje hardboard hier, een behangetje daar, wat platen aan de muur en klaar was kees.
Wat zwarte brânje in de kachel en een slot op de deur en de lessen konden een aanvang nemen.
Van Orsie Rinsma- Wierenga en Boukje Mollema-Boonstra kreeg ik informatie en foto's.
De leerlingen waren : o.a. uit Tzummarum: Tjepke de Vries van loonbedrijf Willem en Sijke de Vries (later loonbedrijf Jac. Poortstra).
Uit Oosterbierum: Sippe van der Zee, Klaas Pols en lds Idzenga.
Uit Sexbierum: Tjepke de Vries van Fokke en Anne van de Slachte, Orsie Wierenga, Jikke Pols, Reiny Postma en Boukje Boonstra. Van Pietersbierum: Tjittie Braaksma.
Door de leerlingen is in de oude bewaarschool op een zaterdagavond wel eens een uitvoering gegeven.
Later werden ze in verschillende samenstelling wel op bruiloften en partijen gevraagd.
Soms aangevuld door o.a. Jouke Goudberg: mondharmonica en Trijntje Douma: gitaar.

Harm Zaagsma