Eind jaren veertig woonden de fam. Elle Gemser en fam. Jac. Miedema in de woning aan de linkerkant.
Achter het ijzeren hek (links) was het hiem van smid Pieter Leijen en daarna tot ongeveer 1955 van smederij Bearda.
De woning die u achter de kastanjeboom ziet, was het schoolhuis van de bewaarschool.
In de linkerhelft woonden o.a. koster Hanenburg, Gosse Huizinga, Gerrit en Reintje Jellema en Jochem en Liepy Postma.
Aan de rechterkant.(foto 2) woonde de hoofdleidster van de bewaarschool juffrouw Saartje Miedema.
Vanaf 1957 werden Geeske Norder-Bonsma met de kinderen, Japke, Jelle en Maartje de bewoners
. Adjudant Hindriks is bij dit gezin nog een tijdlang in de kost geweest, voordat hij het politiebureau op Terp 8 met zijn gezin betrok.
De fam. Mulder-Scheffer was hier ook nog bewoner voordat het begin jaren zeventig afgebroken werd.