Haye Struiksma wordt koning dertiende editie straatkaatsen op de Buorren van Tzummarum

Gisteren, zaterdag 24 augustus jongstleden was het weer zover, onze traditionele straatkaatswedstrijd stond weer op de agenda, en het beloofde een mooie kaatsmiddag / avond te worden.
Er deden maar liefst vijftien parturen mee, die graag met de kransen om naar huis wilden.
Om negen uur in de avond werd de laatste bal geslagen, toen was het al flink donker aan het worden.
De prijzen werden aan de volgende parturen uitgedeeld.
De tweede prijs in de verliezersronde was voor partuur 12.
Willem Heeringa, Jelte van der Zee en Jelleke de Bruin, zij werden verslagen door partuur 3. Johan Hoogerhuis, Jan Wiersma en Eke Grond.
In de winnaarsronde waren twee derde prijzen, de eerste viel ten deel aan partuur 11.
Jelmer van der Meer, Simon Houtsma en Tom Laanstra, en de andere derde prijs ging naar partuur 5. Johannes Kolthof, Atze Hempenius en Corina Postumus.
De finale van het straatkaatsen ging tussen partuur 8.
Wytse Hempenius, Haye Struiksma, Tiede Draijer en partuur 1. Jaap Bonnema, Simon Brolsma en Simon Bonnema, waarbij dit partuur de eerste twee omlopen maar uit twee man bestond, knap om zover te komen.
Ze moesten echter het onderspit delven, want partuur 8 kwam als winnaar uit de bus, met als terechte koning Haye Struiksma, hij stond de hele middag en avond sterk te kaatsen.
Nadat de voorzitter dankwoorden had gedaan naar alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt en de sponsors, kon een ieder nog nagenieten van deze mooie kaatsdag.
Op naar de volgende partij!

Met vriendelijke sportgroet,
V.v.V. Tzummarum e.o.
Ronald van Vliet