Wedstrijdverslag

Grootse winnaars Froumet kaatsen 2013

Met de gebroeders Chris en Jacob Wassenaar en Tjitte Bonnema verdiende de 27e editie 1e klas vrije formatie Froumet zowel letterlijk als figuurlijk grootse winnaars op zondag 18 augustus j.l.
Aan het einde van een mooie kaatsdag werd dit trio de kransen omgehangen en mochten deze topkaatsers van weleer .een groot gedeelte van het prijzen pakket van ruim tweeduizend euro incasseren.
Al 27 jaar organiseert een speciale kaatscommissie voor de KV Klaine Izak deze voor 1e klasse KNKB kaatsers prachtige en door het prijzenpakket van meer dan totaal € 2000 deze unieke partij.
Met dank aan de vele sponsoren , inzet van vrijwilligers is dit allemaal mogelijk in Vrouwenparochie.
Eenentwintig partuur hadden zich opgegeven voor deze KNKB partij en dat betekende voor de organisatie dat er op twee velden moest worden gekaatst.
De wedstrijd stond deze dag onder de prima leiding van scheidsrechters L. Bierma en de heer J. Koldijk .
Ondanks een kort regenbuitje was het deze dag prima kaatsweer met een lekkere temperatuur.
Het publiek wist daarom Vrouwenparochie deze dag in redelijke getalen te vinden.
In de eerste omloop veel onderhoudende partijen waar het publiek zijn haar favorieten ondersteunt.
In deze omloop een ”opstart “partij voor toch wel de favorieten Chris en Jacob Wassenaar(ook winnaars in 2012) en Tjitte Bonnema.
Erik de Groot , Karst Zeinstra (allebei Franeker) en Willem Heeringa ( Tzummarrum ) werd geen enkel bordje gegund en werden met (5-0, 6-2) af geserveerd.
Door winst en een staand nummer al gelijk een plaats in de 3e omloop voor Chris.c.s.
In de tweede omloop prachtige en spannende partijen met driemaal 5-5 aan de telegraaf.
Vorig jaar was Marinus Grond uit Utrecht nog scheidsrechter in Froubuurt, zondag vergezeld met de prima kaatsmaten Jorrien Westra uit Bitgummermolen en allround sportman , oud Franke Ferwerda uit Maarsen met een partuur in Vrouwenparochie.
Dit partuur kaatste in deze omloop een spannende partij tegen Dirk Yde Sjaarda(Oosterend), Gerrit Flisijn( Wommels) en Jan Schurer ( Franeker)
Op 5-3 6-6 leek de partij beslist in het voordeel van Sjaarda c.s., maar Grond c.s. wisten zich terug te kaatsen tot 5-5- 6-4. De laatste slag was voor Sjaarda ( keren voor kaats)
Op de derde lijst ( de laatste zes) voor het partuur Wassenaar weer geen problemen.
Het partuur Willem Jan Postma werd slecht één eerst gegund.
Het partuur van Sjaarda moest toch nog “dreech” kaatsen tegen het sterke partuur met Feiko Boersma , Sip Jan Bos en Jan Sjoerd Tolsma Op 5-3, 6-4 wist Gerrit Flisyn de partij met een bovenslag te beslissen.
Op deze lijst ook prima partij tussen de “jongelingen” Peter van Zuiden ( Tjerkwerd) Hendrik Bouwhuis(Bolsward) en Steven de Bruin(Tzummarum) en het partuur met Johan Diertsen ( Dronrijp), Tjerk Elsinga(Wijnaldum) en Jelte Visser (Sexbierum)
Na wisselende bordjes trok het partuur van van Zuiden aan het langste eind .
Op 5-4 6-2 sloeg Johan Diertens buiten en wisten zo van Zuiden c.s. door staand nummer zo een finale plaats te verdienen.
In de vierde omloop pracht partij waar het publiek op de punten van de stoel ging zitten.
Met een 5- 2, 6-6 voorsprong en Chris aan de opslag leken Wassenaar c.s. na tegen Sjaarda c.s. zo de finale binnen te stappen.
Op deze stand had Chris deze middag een van zijn zeldzame opslag missers.
Toen het ook nog stokte in het perk (blessure Tjitte Bonnema) werd er veel gewisseld en leek de flow plotseling uit het favoriete partuur.
Door het prima en degelijk kaatsen en het blijven geloven in kansen knokten Sjaarda ( opslag) Flisyn en Schurer ( uitslag) zich tot de ook 5 bordjes. Na om en om de punten te hebben gepakt in het laatste eerst wist op 5-5-, 6-6 ondanks de lichte liesblessure Tjitte de prima opgeslagen bal van Sjaarda bevrijdend boven te slaan.
In de finale kon het partuur van Peter van Zuiden door goed opslag werk tot spel gelijk ( 2-2) nog prima partij geven tegen de routeniers Wassenaar c.s.
De fysiotherapeut leek Tjitte prima te hebben opgelapt, Chris had de ballen er weer miraculeus in en de uitslag van Jacob was weer sterk zodat dit partuur snel uitliep tot 5-2 .
Op 5-2 ,0-6 wist Peter van Zuiden Jacob nog te verrassen in het perk met een prima zitbal ( 5-3).
Hierna maakten de vroegere hoofdklassers toch nog relatief eenvoudig het karwei af.
Op 5-3, 6-0 sloeg Jacob de bal prima boven.
Om halfzes werden de vrijwilligers, de toeschouwers, de scheidsrechters en fysio bedankt voor hun inzet op deze geslaagde Froumetkaatsdag
Hierna ging de voorzitter over tot het uitreiken van een hoofdklasse waardig prijzenpakket van ruim € 2000, bestaande uit geldprijzen, lauwertakken, dinerbonnen en producten in natura en tenslotte de prachtige kransen voor de prijswinnaars.
1e prijs:
Chris Wassenaar Minnertsga, Tjitte Bonnema Tzummarum,Jacob Wassenaar Sint Annaparochie.
2e prijs:
Peter van Zuiden Tjerkwerd, Hendrik Bouwhuis Bolsward, Steven de Bruin Tzummarrum.

3e prijs
Dirk Yde Sjaarda Oosterend, Gerrit Flisyn Wommels , Jan Schurer Franeker.