Wedstrijdverslag
1e prijs: Sikke Koster, Theo Draijer, Anne Siderius
2e prijs: Douwe Durk Reitsma, Jurjen Dijkstra, Piet Bierma
3e prijs: Johannes Henrichs, Siete Wassenaar, Anne Dijkstra
3e prijs: Andries Idzerda, Johannes de Graaf, Evert Heeg.