Vlnr: Thomas van Zuiden, René Anema en Arnold Zijlstra

Arnold Zijlstra (Tzummarum), René Anema (Balk) en Thomas van Zuiden (Tjerkwerd zijn zaterdag in Menaam winnaar geworden van de vrije formatiewedstrijd voor de heren eerste klasse. (Foto’s: Lijkle Spijksma).

In de finale werd met 5-1 en 6-2 gewonnen van Peter van Zuiden (Tjerkwerd), Tjerck Karsten (Bolsward) en Gerrit-Jan Duiven (Hartwerd).

De kleine premie was voor Johannes van der Veen (Pietersbierum), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Peter de Boer(Leeuwarden.
In de strijd tegen Peter van Zuiden c.s. kwam men ruimschoots te kort getuige de 5-1 en 6-4 nederlaag.