Zondagmiddag 10 februari jongstleden was er weer de jaarlijks terugkerende leden zaalkaatspartij georganiseerd door V.v.V. Tzummarum en omstreken, buiten was het koud, maar binnen in de hal was het behaaglijk warm, zodat de kaatsers en kaatsters er een mooi spektakel van konden maken. Hieronder volgen de uitslagen;

1e prijs Piet Miedema 21 punten voor 4 punten tegen
2e prijs Lieuwe Heeringa 21 punten voor 8 punten tegen
3e prijs Jan Landstra 21 punten voor 11 punten tegen
4e prijs Loekie Velsma 21 punten voor 11 punten tegen
5e prijs Sjieuwke Jellema 19 punten voor 14 punten tegen
6e prijs Theo Draijer 19 punten voor 16 punten tegen

Na de prijsuitreiking (gesponsord door Garage Miedema te Tzummarum) werd er nog gezellig nagebabbeld over deze mooie kaatsmiddag, tot het volgende evenement van V.v.V. Tzummarum e.o.

Het bestuur