Jaar 2007.
Winnaars van de Freulepartij te Wommels
v.l.n.r. Pieter Heeringa coach, Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin.