Jaar 2006.
2e prijswinnaars N.K. Pupillen jongens te Lekkum
v.l.n.r. Coach Pieter Heeringa , Johannes Bonnema, Willem J. Heeringa en Johannes van der Veen.