Jaar 2004.
Opening jubileumtentoonstelling -125 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken - in Nij BethaniŽ
v.l.n.r. Peter Zuidema, Willem L. Heeringa, Lieuwe S. Heeringa, onbekend, Emile L. Vogels, KNKB voorzitter Sake Saakstra, Tineke de Vries- van der Meer en Marijke Wassenaar- Jonker.