Chris Wassenaar (Minnertsga), Tjitte Bonnema (Tzummarum) en Arie den Breejen (Harlingen) zijn zondag in Reduzum winnaar geworden van de één na laatste vrije formatiewedstrijd voor de heren eersteklasse.
In de finale werd met 5-3 en 6-2 gewonnen van Haije Jan Nicolay (Britsum), Herman Sprik (Witmarsum) en Peter de Boer (Leeuwarden).
De kleine premie was voor Peter van Zuiden (Tjerkwerd), Hyltsje Bosma(Makkum) en Rudolf Soepboer (Holwerd). (Foto’s: Lijkle Spijksma).
Zij verloren in de halve op 3-5 0-6 van de latere premiewinnaars.
Chris Wassenaar werd koning van de partij.

(Foto: Lijkle Spijksma).