Zondag 26 augustus 2012,
in de A-klasse waren er 8 parturen en die konden gelijk om 11 uur los!
Na 3 keer kaatsen kon erom de 1e, 2e en 3e plaats gekaatst worden.
De kaatsers hebben de volgende prijzen in de wacht gesleept.

1e prijs,
Jens Visser
Jelle Pieter van de Walt

2e prijs,
Menno Galama
Ruben Brouwer

3e prijs,
Albert Feenstra
Rene de Haan