Bauke Triemstra, Hendrik –Jan van der Velde en Hans Wassenaar zijn zaterdag in Morra winnaar geworden van de uitnodigingswedstrijd voor hoofdklassers.
V.l.n.r: Hans Wassenaar, Hendrik-Jan v.d. Velde en Bauke Triemstra
Onder moeilijke omstandigheden, het was op het kaatsveld tussen de 30 en 33 graden, werd in de finale met 5-3 en 6-4 gewonnen van Johan van der Meulen, Hendrik Bouwhuis en Marten Feenstra.
Het was Bauke Triemstra die de wedstrijd met een fraaie zitbal op slot deed.
De bal werd door achterinse Hendrik Bouwhuis nog wel tot een kaats verwerkt maar scheidsrechter Rients Braaksma had ‘oan’ van Marten Feenstra geconstateerd dus dat feest ging niet meer door.
Derhalve was de winst voor Bauke Triemstra c.s.
De winst mag dan wel verrassend worden genoemd maar gezien de omstandigheden ook weer niet.
De formatie van Bauke Triemstra zat mooi in de lijst en kaatste door een staand nummer een partij minder en dat betaalde zich in de finale dubbel en dwars uit.
Johan van der Meulen c.s. had tot de finale zwaar moeten buffelen en in de eindstrijd moest men dat bekopen.
Trio Van der Meulen c.s. kwam dan wel op een 1-0 voorsprong maar daarna was er feitelijk maar een partuur dat kaatste.
Opslager Van der Meulen kon met name voorinse Hendrik-Jan van der Velde niet omzeilen.
Deed hij dat wel dan ging dat faak gepaard met een buitenslag.
Zeven buitenslagen en acht bovenslagen van Hendrik-Jan van der Velde later wees de telegraaf 4 om 1 aan.
De wedstrijd leek gelopen maar daarna was het de beurt aan opslager Bauke Triemstra.
In een mum van tijd wees de telegraaf 4 om 3 en 6-6 aan.
Vijf bovenslagen van Marten Feenstra en vier missers van Triemstra waren de opmaat naar een 4 -3 en 6-6 stand.
Alles leek weer open maar daarna verbruide opslager Johan van der Meulen de boel door de bal ver buiten de lijnen te gooien.
Het was het begin van het einde.
Na de zitbal van Triemstra op 5-3 en 4-2 sloeg Hendrik Bouwhuis nog eenmaal boven maar op 5-3 en 6-4 was de eerste winst voor de Sint Jabuurtster een feit.
Datzelfde kon gezegd worden van voorinse Hendrik-Jan van der Velde.
Trio Bauke Triemstra had in de aanloop tot de finale weinig te stellen met Gert-Anne van der Bos, Hijlke Bruinsma en Peter de Boer.
De twee missers van Van der Bos beide malen op zes gelijk bepaalden het verdere verloop van de partij. (5-1 en 6-4).
Om de premie of niets leek er enige strijd te komen tegen Jelte-Pieter Dijkstra, Folkert van der Wei en Pier Piersma.
Leek want na spel gelijk was Triemstra c.s. de bovenliggende partij en snelde in grote passen naar en 5-2 en 6-0 zege.
De premiewinnaars moesten er in de immense hitte van Morra flink voor zweten om de finale te bereiken.
Pieter van Althuis, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra reikten nog tot de helft (5-3 en 6-6) maar de strijd tegen Jan-Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Sjoerd de Jong koste bloed veel zweet en weinig tranen.
Van der Meulen c.s. kwam met 3 om 1 en later met 4 om 2 voor maar verspeelde de gehele voorsprong en door een zitbal van Jan-Dirk de Groot op 4-4 en 0-6 kwam men voor het eerst op achterstand.
Net op tijd wist men de plooien weer glad te strijken en met tweemaal 6-0 werd de eindstreep gehaald.
De zesde bovenslag van Marten Feenstra deed de deur dicht.
De halve finale tegen Michiel Scheepvaart, René Anema en Daniël Iseger was ook geen appeltje eitje.
Achterinse Iseger had wat opstart problemen maar gaande de wedstrijd ging het steeds beter lopen bij Scheepvaart c.s.
De zesde bovenslag van Iseger op 3-4 en 6-4 bracht de aansluiting.
Een paar gelukjes aan de kant van Van der Meulen waren tenslotte genoeg om de formatie over de streek te trekken. Op 5-4 en 6-4 kon Iseger de kaats niet passeren.
De formatie van Michiel Scheepvaart had aan een winstpartijtje genoeg om met het derde geld naar huis te gaan.
Dirk-Yde Sjaarda (weer nummer tien), Jacob Klaas Haitsma en Hendrik Kootstra hesen de witte vlag bij 5-4 en 6-4.

(Foto: Henk Bootsma).