Het partuur van Wiebe Dijkstra (Anjum), Nick Leistra (Tzummarum) en Kevin JordiHiemstra (Stiens) is zondag in Reduzum winnaar geworden van de vrijeformatie wedstrijd voor schooljongens.
In de finale werd met 5-1 en 6-4 gewonnen van Durk Ennema (Sexbierum), Jan-Sjouke Weewer (Sexbierum) en Fedde Okkinga (Arum).
Uit een lijst van zestien parturen waren er kleine premies voor Rense Sijbesma (Dronryp), Mente de Boer (Nijland) en Riemer Hoekstra (Ee) en voor Johannes Reiker (Scharnegoutum), Sander Gerbrandy (Hommerts) en Lex Potma (Hommerts).