Het partuur van Willem Heeringa (Tzummarum), Ramon Hoogerhuis (Tzummarum) en Aloys Freitag (Makkum) is zaterdag in Huizum winnaars geworden van de d.e.l. wedstrijd voor tweedeklassers.
Vlnr: Willem Heeringa, Aloys Freitag en Ramon Hoogerhuis
De premie was voor Sytse Hibma (Schettens), Sjoerd Boonstra (Akkrum) en Niels van der Wal (Deinum).