Revanche Tzummarum op Sint-Anne

EASTEREIN - De fong-Feintepartij, een kaatswedstrijd voor junioren, is woensdag gewonnen door de afdeling Tzummarum.

In de finale was Tzummarum, dat kaatste met Arnold Zijlstra, Steven de Bruin en Hans Wassenaar, te sterk voor Sint Annaparochie.
Daarmee revancheerde het winnende partuur zich voor het verlies dit seizoen in de finale van-het NK, de vroegere Jong Nederlandpartij.
In het pinksterweekeinde trok Sint Annaparochie met de sterke Sjoerd de Jong aan het langste eind, met de aantekening dat Willem Heeringa bij Tzummarum toen de plaats innam van Arnold Zijlstra.
Ook in 2009 stonden beide afdelingen in de finale van de Jong-Feintepartij en wonnen de Tzummarumers.
Het partuur van Tzummarum kaatst al sinds de jeugd met elkaar en is een goed ingespeeld trio.
Ook in de seniorencategorie vormen de juniorenkaatsers voor andere afdelingsparturen een geduchte tegenstander.
In de finale op het zonovergoten terrein van de plaatselijke kaatsvereniging ging het tot twee spellen gelijk op.
Daarna sloeg Tzummarum toe.
Op 4-4 en 6-4 werd Krijn Hiemstra tot een kwaadslag gedwongen, waarna Tzummarum doorpakte en op 5-4 en 6-4 de buit binnenhaalde.
In de halve finale hadden de winnaars geen kind aan buurdorp Minnerisga, dat opgebrand was en met 5-1 en 6-2 van de lijst werd afgevoerd.
In de andere halve finale bleef Sint Anne Dronryp de baas: 5-3 en 6-2.
In de derde ronde kropen de latere winnaars evenwel door het oog van de naald.
Het taaie Sexbierum vocht zich knap terug na een 5-3 achterstand.
Op 5-3 en 6-6 plaatste Johannes van der Veen een fraaie zitbal.
Uiteindelijk kwam alles aan de hang, waarna Van der Veen een opslagmisser had.
De Jong-Feintepartij werd in 2005 door de toen honderdjarige kaatsvereniging Easterein in het leven geroepen om voor junioren een aansprekende wedstriid te organiseren.
In korte tijd is de kaatswedstrijd voor jeugdig, aanstormend talent uitgegroeid tot een van de belangrijkste partijen in deze categorie.

De achtste Jong Feinte Partij is woensdag gewonnen door Tzummarum met de kaatsers Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin. (Foto: Lijkle Spijksma).
Vlnr: Hans Wassenaar, Arnold Zijlstra en Steven de Bruin In de finale werd het partuur van Sint Annaparochie met Rein Hiemstra, Krijn Hiemstra en Sjoerd de Jong met op 5-4 6-4 verslagen.
De halve finale tussen Minnertsga (Roan-Hein Joostema, Marten P. Bergsma en Hendrik Kootstra) en Tzummarum met de latere winnaars Arnold Zijlstra c.s. eindigde op 1-5 2-6.
Dronrijp (Wierd Baarda, Jan Sipke Tuinman, Jan D. van der Wal) – Sint Annaparochie werd 3-5 4-6.
De kleine premies gingen zodoende naar Dronrijp en Minnertsga.
Tzummarum bereikte de finale via winstpartijen op ondermeer (Achlum 5-0 en 6-0), (Wijnaldum 5-3 en 6-0).
In de derde omloop was het tegen Sexbierum-Pietersbierum een dubbeltje op de kant getuige de 5-5 en 6-6 zege.
In de halve finale had Tzummarum minder moeite met Minnertsga dan vooraf was gedacht. (5-1 en 6-2).
Sint Annaparochie moest zich na een staand nummer in de tweede omloop stevig uitrekken om Berltsum de baas te blijven.
Dat lukte pas op 5-5 en 6-6.
Een omloop verder kon Witmarsum niet voor een verrassing zorgen ( 5-1 en 6-4) en in de halve finale kwam Dronryp tot de helft. (5-3 en 6-2).
Tzummarum was daarna een brug te ver.
De wisselprijs de ‘Sulveren Leest) werd door Jan Hiemstra uit Franeker uitgereikt aan Emile Vogels.
Easterein in cijfers: Eerste omloop: 1. Berltsum – 2. Winsum 5-3 en 6-2; 3. Jellum-Beers – 4. Witmarsum 4-5 en 0-6; 5. Raerd – 6. Lollum-Waaksens 5-4 en 6-0; 7. Minnertsga – 8. Sint Jacobiparochie 5-2 en 6-4; 9. Arum – 10. Bolsward 0-5 en 2-6; 11. Exmorra – 12. Tzummarum 2 2-5 en 0-6; 13. Peins – 14. Wjelsryp 4-5 en 2-6; 15. Sexbierum-Pietersbierum – 16. Wommels 5-0 en 6-6; 17. Menaam – 18. Franeker 1-5 en 2-6; 19. Itens – 20. Wijnaldum 0-5 en 6-6; 21. Tzummarum – 22. Achlum 5-0 en 6-0; 23. Tzum – 24. Easterlittens 0-5 en 2-6; 25. Easterein – 26. Dronryp 4-5 en 2-6; 27. Sint Annaparochie staand nummer;
Tweedeomloop: 27. Sint Annaparochie - 1. Berltsum 5-5 en 6-6 (Sint Annaparochie wint); 4. Witmarsum – 5. Raerd 5-3 en 6-6; 7. Minnertsga – 10. Bolsward 5-4 en 6-2; 12. Tzummarum 2 – 14. Wjelsryp 1-5 en 26; 15. Sexbierum-Pietersbierum – 18. Franeker 5-3 en 6-2; 20. Wijnaldum – 21. Tzummarum 3-5 en 0-6; 24. Easterlittens – 26. Dronryp 2-5 en 4-6;
Derde omloop: 27. Sint Annaparochie – 4. Witmarsum 5-1 en 6-4; 7. Minnertsga – 14. Wjelsryp 5-4 en 6-2; 15. Sexbierum-Pietersbierum – 21. Tzummarum 5-5 en 6-6 (Tzummarum wint); 26. Dronryp staand nummer; Halve finale: 26. Dronryp – 27. Sint Annaparochie 3-5 en 2-6; 7. Minnertsga – 21. Tzummarum 1-5 en 2-6;
Finale: 27. Sint Annaparochie – 21. Tzummarum 4-5 en 4-6.