Wedstrijdverslag

21e Douwe Blanksma ‘Paling’ Partij - 120ste Makkumer Merke

Maandag 16 juli 2012 –Helaas, deze dag iets minder weer dan voorgaande dagen tijdens de Makkumer Merke.
Er stonden vandaag 18 partuur op de lijst.
In de 3e omloop kaatsten het partuur van Remco Miedema, Jorn Adema en Jelte-Pieter Dijkstra om een finale-plek (of niks) tegen het partuur Aloys Freitag, Krijn Hiemstra en Dirk-Yde Sjaarda.
Laatstgenoemde won deze partij met 5/3-6/0.
Hiermee was het partuur van Aloys Freitag c.s. de eerste finalist van deze ‘Paling’ partij.
Het partuur Michiel Scheepvaart, Hyltje Bosma en Tjibbe Hansma stonden in de 3e omloop tegenover het partuur Sander Rinia, Tjisse Steenstra, Eeltje Postma.
Deze partij werd door het partuur van Michiel Scheepvaart c.s. gewonnen met 5/4 – 6/0.
Hiermee kwam het partuur van Michiel Scheepvaart c.s. in de halve finale tegenover het partuur van Anne Wind, Arnold Zijlstra en Hendrik Bouwhuis die in de 3e omloop een staand nummer hadden.
Het partuur van Anne Wind c.s. won deze spannende partij met 5/5 – 6/2.
Laatstgenoemde stond in de finale tegenover het partuur van Aloys Freitag c.s.
De regenachtige finale werd gewonnen door het partuur Anne Wind, Arnold Zijlstra en Hendrik Bouwhuis met 5/3 - 6/4.
Arnold Zijlstra is met algemene stemmen gekozen tot Koning van deze21e Douwe Blanksma ‘Paling’ Partij.
De prijzen; luxe weerstations, overheerlijke palingen en lauwerkransen werden aangeboden door Repko Sportprijzen (G. Blanksma).
Kransen werden aangeboden door de familie E. Freitag.