Gefocust drietal kaatst eindelijk als eenheid.

Positivisme helpt partuur Van Althuis.

Bolsward Pieter van Althuis, Michel van der Veen en Hans Wassenaar waren zondag de verrassende winnaars van de hoofdklassepartij in Bolsward.

De drie pakten in de eerste serie partijen geen enkele prijs.
Door dit gebrek aan succes kwam hun status als hoofdklassepartuur in gevaar.
De technische commissie van de kaatsbond bleek coulant en gunde het tobbende drietal een tweede kans.
Op het natte kaatsveld t Oordje bewezen Van Althuis, Van der Veen en Wassenaar dat zij op het hoogste niveau thuishoren.
Eindelijk kaatsten ze eens als een echt team, een echt partuur en niet als drie losse individuen.
Waar de neuzen eerder bepaald niet dezelfde kant op stonden, was er nu ineens sprake van enige harmonie bij het gefocuste drietal.
In de eerste omloop resulteerde dat in een degelijke zege op het eersteklas partuur van Peter van Zuiden (5-2 en 6-0).
In de tweede omloop was het toppartuur van Gert-Anne van der Bos de tegenstander.
Dit drietal had in de eerste omloop nog op indrukwekkende wijze korte metten gemaakt met Martijn Olijnsma c.s. (5-0 en 6-6) en dacht misschien iets te lichtzinnig over het Partuur van Van Althuis.
Waar trio Van Althuis eindelijk eens fris van de lever stond te kaatsen, ging er bij de favoriete opponenten ineens veel fout.
Van der Bos miste liefst tien keer het Perk en Triemstra en Iseger waren ook niet goed op slag.
Michel van der Veen kaatste daarentegen een puike partij.
Hij sloeg enkele keren fraai boven en liet in het tussenspel geen steek vallen.
Van Althuis besliste de partij door op 5-3 en 6-6 een knappe zitbal te slaan.
In de finale stonden de uiteindelijke winnaars tegenover Jan Dirk de Groot, Renze Hiemstra en Pier Piersma.
Dit trio bereikte de finale door achtereenvolgens te winnen van de parturen van opslagers Tolsma, Van der Meulen en Sjaarda.
De fletse finale kwam eigenlijk nooit echt los.
Het partuur van opslager en varkensboer Jan Dirk de Groot kaatste simpelweg niet goed genoeg om aanspraak te kunnen maken op de erekransen.
Echt spannend werd het nooit.
De zitbal van Van Althuis op 2-2 en 6-6 bleek in feite de beslissing.
Met maar twee punten tegen pakte zijn partuur ook het volgende spel.
Op 5-3 en 6-2 besliste Van der Veen de partijdoor de bal tot voor de kaats te retourneren.
Pieter van Althuis werd terecht uitgeroepen tot de koning van de partij.
Een maand geleden vroeg de opslager zich af of het nog wel wat zou worden met zijn partuur.
De voorbije weken zag hij echter al wat progressie.
,,Dit komt net hielendal t it neat.
Wy binne der drok mei dwaande om tusken de earen better te wurden.
Hjoed ha wy elkoar posityf benadere en elkoar net tflokt.
Voor achterinse Hans Wassenaar was het zijn eerste kans op het hoogste niveau.
,,Hjir wiene wy oan ta.
Hearlik om it krans wer ris yn de nekke te fielen.
De derde prijs was voor Dirk Yde Sjaarda, Hendrik Bouwhuis en Jouke Bosje.

L.C. 9-7-2012.