Schoolkampioenschappen op 27 juni terrein Sonnenborgh te Leeuwarden 2012

1e prijswinnaars M.J. Tamsmaskoalle te Tzummarum
v.l.n.r. Sjoerd Keizer, Harm de Vries en Jelle Pieter van der Walt.

Bron: L.S.Heeringa