12 juli Anjum.d.e.l.jongens

Het partuur van Krijn Hiemstra (Sint Annaparochie), Willem Heeringa (Tzummarum) en Kees van der Schoot (Sexbierum) heeft zaterdagin Anjum de d.e.l. wedstrijd voor jongens gewonnen.
In de A-klasse was de premie voor Sjoerd de Jong (Sint Annaparochie), Jan Friso Bruinsma (Wommels) en Richard Tamminga.
(Hurdegaryp). De kleine premie was voor Pieter Sijbren Scharringa (Wjelsryp), Jan Schurer en Kevin Jaarsma beide uit Arum.
In de B-klasse waren de kransen voor Jesse van der Molen (Witmarsum), Albert Douwe Spoelman (Deinum) en Jesper de Groot (SintAnnaparochie).
De premie was voor Jan Bauke Tolsma (Arum), Henderik Zeinstra (Friens) en Erik Flohr (Holwerd).