Het partuur van Pieter Vogels (Groningen), Douwe Anema (Nes) en Roel Hoekstra (Ternaard) behaalde zaterdag in Goėnga de overwinning bij de d.e.l. – wedstrijd voor tweedeklassers.

In een spannende eindstrijd bleef de ‘oude‘ garde nipt de baas over de youngsters Rick Poortstra (Sint Jacobiparochie), Willem Heeringa (Tzummarum) en Johannes van der Veen (Pietersbierum).
Laatsgenoemd partuur nam dan wel een 4-0 voorsprong maar twee missers en twee rake klappen bracht de niet meer verwachte ommekeer.
Trio Vogels nam een 5- 4 voorsprong, het werd nog vijf eersten gelijk, maar op 5-5 en 6-4 kon de vlag in top.

Uit een lijst van 14 parturen waren er nog kleine premies voor Anne Wind (Pingjum), Sjoerd Teake Kooistra (Hartwerd) en Jan Sjoerd Tolsma (Deinum) en voor Wessel Ferwerda (Stiens), Jan Dominicus van der Wal (Dronryp) en Hielke Miedema (Stiens).

Kaatsvereniging De Lege Geaen moest het vandaag stellen zonder scheidsrechter.
De voor deze partij aangewezen leidsman raakte geblesseerd en bij navraag bleek dat de KNKB geen vervanger voorhanden had.
Alle potentiėle clubscheidsrechters konden ook al niet invallen omdat zij al op de lijst van de federatiepartij stonden die tegelijker tijd werd verkaatst.
Andere mogelijke kandidaten hadden inmiddels de zaterdag al een andere invulling gegeven.
Maar dat kon de pret in Goėnga niet drukken.
“We ha fanemoarn efkes mei de mannen praat en foar harren wie it gjin beswier om it hjoed sūnder skiedsrjochter te dwaan.
It is poerbźst ferrūn.
Blykber kin it ek sūnder dy mannen.
Wy ha gjin wanklank heard’ aldus Gauke Zijlstra van kaatsvereniging De Lege Geaen.