Tzummarumer Merkepartij 18 mei 2012 V.v.V. Tzummarum e.o.

Na een succesvolle Hemelvaartsdag, was het vrijdag 18 mei jongstleden weer tijd voor de Merkepartij, waaraan iedereen in het dorp en omstreken mee mocht doen.
Er werd weer gestreden in vier klassen, welteverstaan de oudste, jongste, jeugd en de damesklasse.
Het zonnetje scheen, dus met het weer hadden we die dag net zoals donderdag niks te klagen.
Om elf uur beginnen de kaatsers aan hun wedstrijd, er werd fel gestreden, en er was weleens discussie over wel of niet voorbij de kaats, maar dat hoort erbij.

Hier volgen de uitslagen per klasse; Oudste klasse;

Eerste prijs:
Theo Draijer (koning)
Durk Bonnema
Haije Hempenius

Tweede prijs:
Atze Hempenius
Syb van der Zwaag
Hendrik Talsma

Jongste klasse;

Eerste prijs:
Rick de Graaf (koning)
Freerk Broekstra
Albert de Vries

Tweede prijs:
Robert de Bruin
Simon Brolsma
Johannes Kolthof

Derde prijs:
Steven de Bruin
Richard Strikwerda
Durk Postma

Verliezerronde Jongste klasse;

Eerste prijs:
Willem Heeringa
Jan van der Schoot
Tim Grond

Tweede prijs:
Jelmer van de Meer
Fokke de Vries
Sybe bij de Leij

Jeugd;

Eerste prijs:
Nick Leistra

Tweede prijs:
Tiede Draijer

Derde prijs:
Harm de Vries

Dames;

Eerste prijs:
Eke Grond

Tweede prijs:
Marja Schat

Één regenpartij verstoorde nog het kaatsen op het eind van de dag, maar dat mocht de pret niet drukken, we hadden een mooie kaatsdag achter de rug.

Met vriendelijke groeten,
V.v.V. Tzummarum e.o.
Ronald van Vliet.