Hans Wassenaar voor de eerste keer KONING op een hoofdklassewedstrijd Menno van Zwieten, Folkert van der Wei en Hans Wassenaar zijn winnaar geworden van de wedstrijd heren in Berltsum.
De tweede prijs was voor Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en DaniŽl Iseger.
In de finale won trio van Zwieten met 5 - 2 van trio van der Bos.

Trio van Swieten ontsnapt in halve finale, maar is in eindstrijd ontketend.

MENTOR VAN TWEE JONGE GASTEN.

Uit L.C.24-06-2013
De prestaties van trio Van Swieten zijn als grillig te omschrijven.br> Van der Wei: ,,Wy ha in jong partoer mei potinsje, mar der sit in soad ferskil yn."
Hij is de kaatser die de anderen bij de les moet houden, maar zoiets gaat met vallen en opstaan.
,,Folkert hat in liedende rol en hellet it bÍste yn dy nei boppe",stelde Hans Wassenaar.
..Hy begeliedet dy yn skerpte".
Van der Wei loopt al een flinke tijd mee in het circuit.
Hij laat wel eens in zich omgaan om met kaatsen te stoppen.
,,Mar wannear h‚lde je der mei op? Soks is lestich te bepalen.br> It is wol ien fan myn lÍste jierren, mar dit makket it wer in stikje lestiger".
Wassenaar werd tot koning uitgeroepen.
Dat was voor hem de eerste keer op een hoofdklassewedstrijd.
De Tzummarumer was eerlijk .
,,Miskien hie Menno it hjoed wol mear fertsjinne, al wiene wy yn it perk wol hiel goed.
Mar Menno is op dit stuit ien fan de bÍste opslaanders."
Van Swieten verklaarde in het begin van het seizoen moeite te hebben gehad met de timing bij het opslaan, maar dat gaat nu steeds beter.