11 juli Wier eersteklassers

Marten van der Leest (Dronryp), Sip-Jaap Bos (Anjum) en Hans Wassenaar (Tzummarum) hebben woensdag in Wier de traditionele uitnodigingswedstrijd voor eersteklassers op hun naam geschreven.
Vlnr: Marten van der Leest, Sip-Jaap Bos en Hans Wassenaar.
In de finale werd een uitgeblust trio Michiel Scheepvaart (Makkum), Lennart Adema (Makkum) en Thomas van Zuiden (Tjerkwerd) met 5-0 en 6-2 verslagen.
De derde prijs was voor Gerrit-Jan Duiven (Hartwerd), Pytrik Hiemstra (Groningen) en Feiko Broersma (Easterlittens).