Nachtkaatspartij in Tzummarum mooie afsluiter zomerseizoen 2010

Zaterdag 11 september jongstleden werd voor het tweede opvolgende jaar, als afsluiter van het kaatsseizoen 2010 van V.v.V. Tzummarum, nachtkaatsen gehouden, wat onder mooie weeromstandigheden gebeurde.
Er hadden zich negen partuur opgegeven voor deze partij.
Kwart over zeven betraden de eerste zes parturen het mooie geprepareerde veld voor dit kaatsspektakel.
Het veld was uitgerust met zes bouwlampen, die de kaatsers hielpen de bal te vinden.
De eerste partij ging tussen de parturen van Cornelis Jensma, Sjieuwke Jellema en Johan Hoogerhuis tegen Ronald van Vliet, Johannes Bonnema en Pieter Heeringa.
Het laatste partuur ging als verliezer het veld af met 5-3 6-2.
De tweede partij werd een prooi voor het partuur van Michiel Anema, Feitze Talsma en Reinoud Monsma, ze versloegen het partuur van Jelte v/d Zee, Robert de Bruin en Leendert Looijenga met 5-2 6-2.
De derde partij was Fokke de Vries, Steven de Bruin en Hilbert de Vries tegen Jaap Bonnema, Stef de Graaf en Jelmer v/d Meer.
Het laatst genoemd partuur verloor nipt met 5-5 6-2.
Partij nummer vier was het partuur van Luitsen de Vries, Wietse Hempenius en Jan v/d Schoot tegen Theo Draijer, Rick de Graaf en Rinse v/d Mei.
De partij werd gemakkelijk gewonnen door het eerstgenoemd partuur met 5-2 6-2.
Partuur negen bleef staan.
Dit waren Arjen Wiersma, Erik Tamminga en Ramon Hoogerhuis.
In de winnaarsronde moest het partuur van Cornelis Jensma het opnemen tegen Arjen Wiersma, die hun eerste partij speelden.
Ze wonnen met 5-1 6-2.
Het partuur van Michiel Anema trad nu tegen het partuur van Fokke de Vries aan.
Het werd een triller wat eindigde in 5-5 2-6 in het voordeel van de Vries.
Tegelijkertijd werd er in de verliezerronde de halve eindstrijd gekaatst tussen Ronald van Vliet en Jelte v/d Zee.
Het partuur van Vliet won met 5-4 6-6.
De andere halve finale ging tussen Jaap Bonnema en Theo Draijer, wat ook erg spannend was.
Het partuur van Jaap Bonnema had telkens achter gestaan, maar wist te winnen met alles aan de hang.
De halve finales van de winnaarsronde gingen ook van start, met staand nummer, partuur van Luitsen de Vries tegen Arjen Wiersma.
Het partuur van Wiersma won met 5-2 6-2.
Partuur van Fokke de Vries stond al in de finale, omdat ze een staand nummer hadden.
De finale van de verliezersronde ging tussen Ronald van Vliet en Jaap Bonnema, het partuur Bonnema bleek te sterk te zijn, ze wonnen met 5-1 6-2.
De finale in de winnaarsronde ging tussen Fokke de Vries en Arjen Wiersma, ook deze finale was niet spectaculair, het partuur Wiersma won met 5-2 6-2.
Het was bijna al twaalf uur, en de winnaars waren bekend.
Het bestuur had een grote tent opgezet waar men nog na kon praten over deze partij, en de mensen konden een broodje hamburger bestellen.
Al met al een mooie afsluiting.
Op naar het winterseizoen!