Morra Lioessens 8 juni 2013 wedstrijdverslag

Partuur Dijkstra, Triemstra en Wassenaar onverslaanbaar.
Op het pittoreske kaatsveld "tusken de doarpen" van Morra en Lioessens werd vandaag de Heren Hoofdklas partij verkaatst.
Bij deze uitnodigingspartij stonden 10 parturen op de lijst. Ondanks dat de zon het af liet weten was het toch goed vertoeven op en om het veld.
In de halve finale won het partuur van Peter van Zuiden, Folkert v.d. Wei en Pier Piersma met 5-2 en 6-4 van het partuur Pieter Bakker, Marten Feenstra en Tjisse Steenstra.
In de finale moest het partuur van van Zuiden c.s. uitkomen tegen het partuur Jelte-Pieter Dijkstra, Teake Triemstra en Hans Wassenaar.
Het werd een vrij eenzijdige finale.
Het perk van partuur Dijkstra c.s bleek te sterk.
Zij wonnen uiteindelijk met 5-1 en 6-6 de verdienstelijke eerste prijs.
De volledige uitslag:

1ste prijs
Jelte-Pieter Dijktra Easterein
Teake Triemstra St Jacobiparochie
Hans Wassenaar Tzummarum

2de prijs
Peter van Zuiden Tjerkwerd
Folkert v.d. Wei Witmarsum
Pier PIersma Easterlittens

3de prijs
Pieter Bakker Leeuwarden
Marten Feenstra Feinsum
Tjisse Steenstra Bitgummole